Laatste nieuws

Werkzaamheden rondom Kenaupark

De werkzaamheden aan het Kenaupark zijn grotendeels afgerond, er zijn nog wel werkzaamheden op de toegangswegen rondom het Kenaupark.

Fase 1.1 tot en met 1.4 is gereed, aan fase 1.5 wordt nog gewerkt.
Er wordt nu aan fase 2 gewerkt, u kunt vanaf de Raaks wel over de Kinderhuisvest naar het Kenaupark toe maar niet terug omdat hij maar voor 1 richting toegankelijk is.