Betaling

Behandeling van dieren en de verkoop van medicijnen en voeders gebeurt uitsluitend tegen directe betaling (per pin of contant).

Voor de veiligheid voor u en onze medewerkers hebben wij de voorkeur voor pinbetalingen. U ontvangt van ons desgewenst een gespecificeerde nota.

Wanneer u niet in staat bent om uw factuur direct te voldoen, kunnen we in overleg een betalingsregeling treffen. Wij brengen administratiekosten in rekening indien een factuur niet direct afgerekend wordt.

Als uw huisdier verzekerd is bij Proteq Dier&Zorg dan kunnen alleen facturen boven de €500,- direct gedeclareerd worden bij de verzekeringsmaatschappij.
Voor alle overige verzekeringen moet u zelf bij ons afrekenen en later bij u verzekering declareren.

Bent u verhinderd op de afspraak? Wilt u dit zo snel mogelijk telefonisch laten weten, anders zien we ons helaas genoodzaakt u de consultkosten door te berekenen.

 

Pinnen

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.