Betaling

Behandeling van dieren en de verkoop van medicijnen en voeders gebeurt uitsluitend tegen directe betaling (per pin of contant).

Voor de veiligheid voor u en onze medewerkers hebben wij de voorkeur voor pinbetalingen. U ontvangt van ons desgewenst een gespecificeerde nota.

Wanneer u niet in staat bent om uw factuur direct te voldoen, kunnen we in overleg een betalingsregeling treffen.

Als uw huisdier verzekerd is bij Proteq Dier&Zorg dan kunnen alleen facturen boven de €500,- direct gedeclareerd worden bij de verzekeringsmaatschappij.
Voor alle overige verzekeringen moet u zelf bij ons afrekenen en later bij u verzekering declareren.
 

 

Pinnen

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.