Bloedonderzoek

Er zijn veel verschillende redenen om bloedonderzoek te doen. Twee veel voorkomende aanleidingen zijn:

  • Uw dier heeft klachten en de oorzaak kan alleen door bloedonderzoek vastgesteld worden. Bijvoorbeeld als uw dier de laatste tijd meer drinkt, slomer is, vermagert, braakt, meer of juist niet eet.
  • Een bloedonderzoek voorafgaand aan een narcose. Dit noemen we een pre-anesthetische bloedscreening.

Bloedafname

Wij kunnen direct bloed afnemen, dit gebeurt meestal uit een voorpoot of uit de ader in de hals van het dier. De halsader is groter waardoor we makkelijker en sneller voldoende bloed af kunnen nemen.

Laboratorium

In het laboratorium van onze kliniek kunnen we de orgaanfuncties (catalyst one), de rode- en witte bloedcellen (lasercyte), de elektrolyten (zouten) en Totaal T4 (schildklier) in het bloed onderzoeken. Voor andere bepalingen sturen we bloedmonsters op naar laboratoria in Utrecht of Duitsland.

Lasercyte

Lasercyte

 

Catalyst one

Catalyst one

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.