Nieuwe wetgeving transponders en dierenpaspoorten per 1-11-2021

Een hond, jong of oud, kan vanaf 1 november alleen verkocht of overgedragen worden als deze is gechipt en geregistreerd is bij het RVO en voorzien is van een officieel dierenpaspoort.

Bij de nieuwe I&R Hond wordt naast de hond, de eerste eigenaar (veelal fokker, maar ook importeur), de dierenarts en chipper geregistreerd bij het RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland). Ook particulieren met een nestje pups registreren zich. Het toezicht op het registreren en chippen van honden zal worden uitgevoerd door de NVWA en Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Het is volgens de wet verboden om een hond zonder chip en registratie te kopen. Kijk voor meer informatie en voor registratie op de website van de RVO.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.