Verhuizen van een kat

Verhuizen is stressvol, voor u maar zeker ook voor uw kat. 
Hoe voorkomt u dat uw kat in het nieuwe huis weken onder de bank blijft zitten en alleen te voorschijn komt als het diep in de nacht is?
Mensen zijn geneigd alles veel te snel te doen, in de belevenis wereld van de kat. De kat wordt dan op de dag van verhuizing in het reismandje gestopt (dat hij alleen van de dierenarts kent), wordt in een soort van aardbeving geslingerd (de auto) en na deze afschuwelijke tocht komt hij op vreemd terrein. Hij weet niet of hij daar een dierenarts of de hond van de buren moet verwachten. Hij snapt totaal niet wat er gebeurt. Daarom is het van belang de kat al van tevoren te wennen aan de reismand en de auto.

De voorbereiding

Het ideaal beeld is dat er in de vroege kitten periode (van 3 tot 14 weken) begonnen wordt met het wennen aan nieuwe indrukken. Nieuwe omgevingen en ruimtes. Hierdoor raakt het kitten op jonge leeftijd vertrouwd met wisselende indrukken en zou dit later kunnen helpen de verhuizing makkelijker te maken. Niet alleen een verhuizing maar ook het vervoer in een auto, het wennen aan een reismandje wordt een minder stressvolle ervaring voor de kat. Het ontdekken van nieuwe dingen is een stress reducerende activiteit. Mits de nieuwe omgeving niet overweldigend is, het niet te veel in eens is, en er rekening wordt gehouden met het veiligheidsgevoel van de kat. 
Laat uw kat in het nieuwe huis in een aparte kamer wennen. Die mag gerust wat klein zijn, liever niet met uitzicht op de tuin waarin vreemde katten kunnen komen. Want dan wordt de kat meteen in een nieuwe situatie met potentiële indringers in zijn nieuwe nog te ontdekken territorium geconfronteerd. Het kamertje wordt de relaxruimte van uw kat. Hier staan zijn vertrouwde spulletjes. Deze dient u voordat de kat in de nieuwe kamer komt, te hebben neergezet. Dit zijn de krabpaal, kattenbak, voerbakjes, slaapmandjes en eventueel andere spullen waar uw kat aan gehecht is. Hierdoor is uw kat omringd door spullen die vertrouwd ruiken en kan dan wennen aan de nieuwe geuren en geluiden van het nieuwe huis.

De grote dag

Het allermooiste is dat u met de kat een aantal keer heeft kunnen oefenen met de reismand en de auto. Zie hier voor onze specifieke folder; 'reizen met u w kat'.
Hierdoor zal uw kat na de reis redelijk ontspannen aankomen in het nieuwe huis. Daar aangekomen kunt u de mand in de speciaal voor de kat ingerichte kamer plaatsen, de kattenkamer. 
Zet de kattenmand niet midden in de kamer, dat vinden katten niet prettig. Zet deze in een (donker) hoekje langs de muur en zet het mandje open, zodat de kat er zelf uit kan komen. Geef de kat de tijd om te wennen. Ga er bij zitten of laat de kat even alleen en kom af en toe kijken, stel uw kat gerust door zachtjes tegen hem te praten en geef wat te eten. 
Als u meerdere katten heeft, kunnen deze als ze het goed met elkaar kunnen vinden, natuurlijk ook samen op de kattenkamer.

De eerste dagen

Laat de kat minimaal een paar dagen aan de nieuwe omgeving wennen vanuit de veilige kamer. Uit onderzoek is gebleken dat een kat meer dan twee weken nodig heeft om te wennen aan een nieuwe omgeving. Het is niet raadzaam om de kat direct toegang tot het hele huis en zeker niet tot de tuin te geven. Als de kat zich duidelijk lekker voelt in de veilige kamer kunt u de deur eens op een kiertje zetten en de kat zelf de gelegenheid geven om vanuit zijn eigen veilige plekje langzaamaan het huis te gaan verkennen. U zult merken dat de kat graag en uit zichzelf steeds weer terugkomt naar zijn veilige plekje.

Wanneer kan de kat naar buiten?

Het beste is om uw kat voorlopig binnen te houden, want het komt maar al te vaak voor dat een kat die net verhuisd is, de kans grijpt om de benen te nemen, op zoek naar zijn oude huis. Dat komt omdat katten zich sterk hechten aan hun leefgebied. Het laten wennen in de aparte kamer gedurende enkele dagen tot enkele weken (!) vermindert de kans dat de kat weer naar zijn oude huis op zoek gaat. 
Buitenkatten hebben het extra moeilijk bij verhuizingen, omdat deze al veel van de omgeving van het vorige huis verkend hebben. Zeker als u dicht in de buurt van het oude huis bent blijven wonen, is er een kans dat uw kat de neiging houdt om terug te lopen naar het oude huis. In zo’n geval zit er niets anders op, dan de kat een beperkte buitenruimte te bieden, zoals een afgerasterde tuin. Dat is bovendien veiliger voor uw kat, want veel katten overleven hun zoektocht naar krolse poezen, het oude huis of oude baasjes helaas niet altijd. 
Laat uw kat altijd chippen, het is dan een stuk makkelijker om u als eigenaar te traceren en de kat weer veilig bij u terug te brengen.

Moeite met nieuwe indrukken

Als u merkt dat uw kat vaker moeite heeft met nieuwe indrukken, zou dat mogelijk te maken kunnen hebben met gemiste kansen tot ontplooiing in de socialisatieperiode. De twee socialisatieperiodes lopen respectievelijk van 3-7 en van 7-14 weken leeftijd. In deze periode van ontwikkeling leren ze (als het goed is) wat het inhoudt om een huisdier te zijn en bij mensen te wonen. Helaas hebben niet alle katten zulke optimale kansen om zich stabiel te kunnen ontwikkelen vanuit een degelijke basis. Het is jammer genoeg nog steeds gebruikelijk om (vaak niet ras-) kittens al vanaf 6 weken bij hun moeder weg te halen. Dat is schadelijk voor de ontwikkeling van het kitten en geeft een verhoogde kans op gedragsproblemen op latere leeftijd. De basis waarop de kat zijn leven moet bouwen is socialisatie. Zie voor meer informatie over socialisatie onze folder; 'het opvoeden van kittens'. Als de kat angstig en schuw blijft, is het raadzaam om de kat hiervoor te laten behandelen door een kattengedragsdeskundige. Angst tast het welzijn van de kat aan en vermindert diens levenskwaliteit.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.