Nieuwe dierenarts

Vanaf 1 juli komt dierenarts Amber Valk ons team versterken. Wij zijn erg blij met de komst van Amber. Ze brengt jarenlange ervaring als dierenarts mee.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.