Weetjes

De blatende kat

Een kat die mekkerend op de vensterbank door het raam naar vogeltjes kijkt is een fenomeen die veel katten eigenaren zullen herkennen.
Een kat die een niet te vangen prooi ziet zal een typisch hoogtonig gemekker laten horen. Het gemekker wordt instinctief opgewekt vanuit de frustratie er niet bij te kunnen. Het is typisch oversprongsgedrag.

Ook katten kunnen dromen

Het staat vast dat katten kunnen dromen en hun belevenissen tijdens het slapen verwerken. Dit is onderzocht door Professor Dr. Ingo Nolte, hoofd van de diergeneeskundige hogeschool in Hannover. Veel wetenschappers hebben het slaap gedrag van katten onderzocht. Het resultaat: het is zo goed als zeker dat katten een deel van hun slaap met dromen doorbrengen.

Een schaap

  •  een schaap 4 magen heeft, de pens, de lebmaag, de boekmaag en de netmaag
  •  ze gemiddeld 147 dagen drachtig is
  •  het aantal lammeren afhangt van het ras
  •  ze een zeslingen kan krijgen

Pagina's

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

Abonneren op RSS - Weetjes