Hoeveel honden wonen er in Nederland

In nederland hebben we ongeveer 1.7 miljoen honden, ongeveer 52% van de Nederlandse gezinnen heeft 1 of meer honden. Dit geeft veel plezier maar soms ook (gedrags)problemen. Er worden gelukkig ook veel honden uit het asiel gehaald maar helaas wordt ongeveer 20 % ook weer terug gebracht en dit heeft in 72 % van de gevallen met gedragsproblemen te maken.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.