Dieren niet in de overgang

Veel vrouwelijke dieren worden al op jonge leeftijd gesteriliseerd, waardoor we niet stil staan bij een mogelijke menopauze. Een niet-gesteriliseerde hond of kat kan nog zwanger raken op latere leeftijd.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.