Voorjaarsbloeiers giftig voor konijnen

We laten de winter weer achter ons en zien de eerste bloemen alweer verschijnen. Veel planten zijn giftig voor konijnen. Konijnen knagen maar wat graag aan planten en maken geen onderscheid tussen goed en slecht.
Narcissen, krokussen, hyacinten en sneeuwklokjes zijn al bij een kleine hoeveelheid schadelijk als uw konijn ervan eet. Symptomen van vergiftiging zijn bijvoorbeeld diarree, koorts, toevallen en kortademigheid. In het ergste geval kan een vergiftiging tot de dood leiden.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.