Stop teken met STAP

  • In Nederland krijgen jaarlijks maar liefst 27.000 mensen de ziekte van Lyme door een tekenbeet. Helaas neemt het aantal teken toe.
  • Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland worden gebeten door een teek.
  • Katten- en hondeneigenaren hebben maar liefst 50% meer kans op een tekenbeet. Onbeschermde dieren kunnen levende teken mee naar huis nemen. Om jezelf te beschermen, is het dus zaak óók je huisdier te beschermen!

Daarom is er nu ‘STAP’: de nieuwe, landelijke aanpak die je precies vertelt hoe je in actie komt tegen teken.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.