Octopus heeft 3 harten

Een octopus maar liefst 3 harten heeft. 2 perifere (aan buitenzijde gelegen) harten pompen het bloed door de kieuwen, hier wordt zuurstof opgenomen in het bloed. Het centrale hart kan vervolgens het zuurstofrijke bloed naar de rest van het lichaam pompen.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.