Komodovaraan is de grootste hagedis

De komodovaraan de aller grootse hagedis is, hij kan wel 3 meter lang worden. Deze varaan zich kan voortplanten zonder bevrucht te zijn. Hij bezit goed ontwikkelde gifklieren, die een complex gif produceren. Lange tijd werd gedacht dat de giftige beet te danken was aan bacteriën in de bek.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.