Pinguïns zijn heel coole dieren met bijzondere eigenschappen

  • Pinguïns zijn vogels die niet kunnen vliegen
  • Ze kunnen hun hoofd 80 graden draaien.
  • Pinguïns kunnen heel goed zien onder water.
  • Als ze vis eten, eten ze altijd eerst het hoofd van de vis op.
  • Mannetjes en vrouwtjes broeden allebei op de eieren in het nest.
  • Hun vleugels hebben de vorm van peddels, waardoor ze fantastisch kunnen zwemmen en duiken.
  • Diezelfde vleugels zorgen er aan land voor dat ze zo waggelend lopen.
  • Pinguïns kunnen onder water slapen
  • Hun grootste vijanden zijn zeeleeuwen, haaien en grote roofvissen.

Bron: Hart voor dieren maart 2019

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.