Honden ook doof of slechthorend kunnen zijn

Vaak merkt u het pas later op, omdat doofheid bij honden geleidelijk optreedt. Er zijn eenvoudige methoden waaraan u kunt herkennen of uw hond doof of slechthorend is. Roep uw hond maar zorg ervoor dat hij u niet kan zien of maak een interessant geluid (snoeptrommel openen) waar hij normaal gesproken snel op reageert. Let erop of uw hond een reactie vertoont, zoals het draaien van zijn oren of hoofd in uw richting. Als uw hond niet reageert herhaal de poging dan vanaf een kortere afstand of roep harder. Als er geen reactie optreedt kan het zijn dat het gehoor van uw hond minder goed is. 
Dove honden zijn over het algemeen schrikachtiger omdat ze niet opmerken dat er iets verandert of iemand nadert. 
U kunt uw hond observeren, schrikt hij als u hem van achteren nadert of hem aait dan kan het zijn dat hij u niet meer aan hoort komen. 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.