Vinvis

Een blauwe vinvis weegt bij de geboorte al net zoveel als een volwassen nijlpaard. Dat is ruim 2500 kg!

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.