Honden zijn ook verdrietig

Honden huilen niet met tranen, maar ze kennen wel het gevoel van verdriet. Ze kunnen wel tranen hebben, maar de koppeling van tranen met emoties zoals bij mensen zien we niet bij honden. Kijk naar puppy's die luidruchtige geluiden zoals piepen en janken maken als ze naar hun moeder willen, honger hebben of iets anders nodig hebben. Ook volwassen honden janken of piepen als ze zich alleen voelen. Mensen huilen vaak van pijn, honden laten dat vaak op een andere manier zien. Uitingen van pijn zijn:

  • Niet willen eten.
  • De hond vermijdt het zoveel mogelijk om zijn behoefte te doen.
  • De hond trekt zich terug.
  • De hond ademt sneller en dieper dan normaal.
  • De hond wil niet aangeraakt worden.
  • De hond lijkt gespannen.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.