Koala's hun eigen ontlasting voeren

Koala's hun eigen ontlasting voeren aan hun kinderen. In deze ontlasting zitten belangrijke bacteriën die de darmen van de baby's voorbereiden op de vertering van eucalyptus bladeren.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.