Eten zoeken

Ratten vinden het leuk om naar hun eten te moeten zoeken. Zelfs wanneer het verstopte eten hetzelfde is als dat wat in de voerbak zit, gaat de voorkeur van de rat uit naar het zelf moeten zoeken.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.