Hoge slaapplek heeft de voorkeur

Honden graag op hoge plekken slapen. Ze willen overzicht hebben waardoor ze gevaar snel kunnen herkennen. Uiteraard is de comfort van een stoel, bank of bed ook erg fijn. 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.