De blatende kat

Een kat die mekkerend op de vensterbank door het raam naar vogeltjes kijkt is een fenomeen die veel katten eigenaren zullen herkennen.
Een kat die een niet te vangen prooi ziet zal een typisch hoogtonig gemekker laten horen. Het gemekker wordt instinctief opgewekt vanuit de frustratie er niet bij te kunnen. Het is typisch oversprongsgedrag.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.