Leeuwen weetje

Tussen mannetjes leeuwen en vrouwtjes leeuwen, leeuwinnen genaamd, is qua uiterlijk makkelijk onderscheid te maken. Mannetjes zijn veel groter en gespierder, zij kunnen wel zo'n 260 kg wegen en 1.20 m hoog en 2.60 m tot 3.30 m (nog eens 1m voor de staart) lang worden. Dit gaat dan wel over de Afrikaanse leeuw, de Aziatische leeuw is wat kleiner.
En na 2 jaar krijgen de mannetjes hun manen, hoe donkerder die gekleurd zijn, hou ouder de leeuw is. 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.