Ware reus

De Ierse wolfshond wordt beschouwd als het grootste hondenras ter wereld, maar er komt steeds vaker een ander ras voor in het Guinness Book of records, namelijk de Duitse Dog.

De laatste reus is reu Zeus, hij heeft een schofthoogte van 104.6 cm.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.