Chippen katten binnenkort verplicht?

Minister Adema van LNV wil chippen en registreren van katten landelijk verplicht gaan stellen. Doel van de maatregel is om gevonden katten vaker en sneller met hun eigenaar te kunnen herenigen en om de aanpak van zwerfkatten te steunen.

Er zijn in Nederland ongeveer 2,9 miljoen huiskatten en daarnaast zijn er ook groepen zwerfkatten, waarvan het aantal niet goed bekend is. Elk jaar raken meer dan 60.000 katten zoek: een enorm aantal. Van de katten die gevonden worden, komt een aanzienlijk deel nooit meer bij de eigenaar terug omdat ze niet gechipt en/of geregistreerd zijn. De opvang van gevonden katten leidt tot hoge kosten voor gemeenten. Bovendien zitten zulke katten onnodig lang in het asiel, wat ook voor de kat niet prettig is.

Met een chip- en registratieplicht kan dit voorkomen worden en kan bovendien beter onderscheid gemaakt worden tussen zoekgeraakte huiskatten en zwerfkatten zonder eigenaar. Ook kunnen hiermee eigenaars van loslopende katten die overlast veroorzaken, zoals jagen op kleine dieren in natuurgebieden, op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken.

Het besluit is het resultaat van een verkenning die is uitgevoerd door ruim 30 partijen, waaronder provincies, gemeenten, onderzoekers, natuurorganisaties, dierenwelzijn-, en zwerfkattenorganisaties en faunabeheerders. Hoe de chip- en registratieplicht voor katten precies uitgewerkt gaat worden moet nog nader uitgewerkt worden. Ook is nog niet bekend wanneer de chipplicht ingevoerd zal worden.

Bron: Rijksoverheid 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.