Een schaap

  •  het kleinste ras gemiddeld 14/15 kilo weegt
  •  een zwaar vleesras wel 120/145 kilo kan wegen
  •  een schaap wel 20 jaar kan worden
  •  een schaap op zo’n leeftijd zijn tanden en kiezen verliest waardoor hij niet goed meer kan eten

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.