Wanda; Stage in de Dierenkliniek

Op een nieuwe stageplek beginnen is best spannend vooral als je je studie net bent begonnen. Waar is het leuk? Waar kun je veel leren? Dat waren de vragen die door mijn hoofd gingen. Ik ben blij met de keuze die ik heb gemaakt en dat de Dierenkliniek Kenaupark mij heeft aangenomen als stagiaire. Ik heb van juni t/m september stage gelopen en ik heb een erg leerzame tijd gehad. 

In het begin voelde ik mij onwetend. Toch voelde ik mij snel meer op mijn gemak. Ik leerde heel veel verschillende dingen zoals klanten helpen aan de balie, assisteren bij operaties, verzorgen van de dieren in de opname, injecteren maar ook welke medicijnen er zijn en waar ze voor dienen. Wat ik gezellig vond was de puppyparty, gegeven door Marie-Louise van Gastel.

Bijna elke dag was wel anders. Het interessantst vond ik de operaties. Ik heb veel geleerd van de omgang met dieren en van de verhalen van collega's. 
Ook is het heel leuk als de assistenten of artsen je roepen om bij iets aparts te assisteren of te observeren.
Dierenartsassistente zijn heeft veel leuke kanten zoals met mensen en dieren omgaan. Dingen die mij zijn bijgebleven zijn bijvoorbeeld: bij een keizersnee helpen waarbij acht puppy's geboren werden, het zien van een echo van dracht en zien hoe een grasspriet uit een kat zijn neus werd gehaald die er al maanden inzat. Maar het heeft ook nare kanten zoals wanneer dieren ziek zijn en niet beter worden. Humor hoort er gelukkig ook bij; ik werd in de maling genomen tijdens een operatie waarbij er bij een hond een vetbult werd verwijderd. Het was de bedoeling dat ik de vetbult met blote handen zou aanpakken. Gelukkig heb ik dit niet gedaan. Later hoorde ik dat menig ander stagiaire hier wel was ingetrapt. Dus nieuwe stagiaires: Wees gewaarschuwd! 
Nu heb ik mijn stageperiode afgerond en ga ik met veel kennis de deur uit. Dit komt doordat het een druk bezochte kliniek is waar veel gebeurt, door de assistentes die mij met veel geduld hebben geholpen om ''het assistent zijn'' onder de knie te krijgen en de dierenartsen die alle interessante weetjes en verhalen met mij hebben gedeeld. Hierbij wil ik iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen.

Wanda de Ruig

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.