Meer ‘coronahonden’ met gedragsproblemen

Meer ‘coronahonden’ met gedragsproblemen

Utrecht. Tijdens de coronapandemie zijn er meer honden uit het buitenland geadopteerd en dat gaat niet altijd goed. Deskundigen van de Gedragskliniek van de Utrechtse faculteit Diergeneeskunde zien een toename van buitenlandse honden met ernstige gedragsproblemen. 

De eigenaren komen uit heel Nederland naar de kliniek als andere deskundigen de problemen niet kunnen oplossen. Ze worden bijvoorbeeld doorverwezen door dierenartsen en hondengedragsdeskundigen. ,,Dit zijn dus echt de ernstige gevallen’’, aldus woordvoerder Iris Kruijen. ,, Denk aan agressieve honden of honden met excessieve angsten. ‘’
De honden komen overal vandaan, maar de faculteit van Universiteit Utrecht ziet een flinke toename van buitenlandse zwerfhonden. Begin dit jaar kwam de helft van de dieren uit het buitenland. De jaren ervoor was dit aandeel kleiner. Wekelijks worden tientallen honden in de kliniek behandeld.
Sommige honden hadden zulke ernstige gedragsproblemen, dat ze uiteindelijk zijn geëuthanaseerd. Kruijen: ,,Laten inslapen was dan uiteindelijk de enige mogelijkheid omdat het dier te veel leed. Ontzettend naar. Ook voor de eigenaren, omdat die met de beste bedoelingen zo’n hond adopteren.’’

Rugzakje

De faculteit wil mensen bewust maken van het feit dat niet iedere hond geschikt is om geadopteerd te worden. Kruijen: ,,We hopen dat mensen zich realiseren dat sommige honden een rugzakje hebben. Die hebben van alles meegemaakt. Het is belangrijk om te weten waar je aan begint.’’ Het grootste probleem bij buitenlandse honden die in de kliniek terechtkomen, is dat ze meestal niet goed gesocialiseerd zijn. Dit gebeurt soms omdat ze als pup zijn verwaarloosd en geen moederhond hadden.
Als socialiseren op jonge leeftijd niet gebeurt, kunnen op latere leeftijd angsten en gedragsproblemen ontstaan. De honden hebben moeite met het nieuwe leven in Nederland in huis, met mensen om hen heen en met andere honden. Sommige dieren zijn zo gewend aan het leven op straat of met andere honden, dat zij niet kunnen aarden als ‘’huishond’’. De faculteit hoopt op meer bewustwording bij toekomstige hondenbazen. ,,Het is vooral belangrijk om als je hond gedragsproblemen vertoont, hier op tijd hulp voor te zoeken. Deskundigen kunnen kijken waar de hond het meeste baat bij heeft.’’

Bron: Haarlems Dagblad, Merlin Mulder

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.