Een spannende dag voor Indy en ons

Indy moest voor de tweede keer een gebitsreiniging ondergaan onder narcose. Ze is bijna 13 jaar met een lekkend hartklepje, dus best wel spannend. Bij thuiskomst was Indy al aardig wakker en ging lekker rusten op haar kussen. Gaf zelf aan wanneer zij naar buiten wilde, een beetje wankel op de pootjes nog.
Met de juiste medicatie was zij al snel de oude. Eerste avond vroeg zij zelf om eten wat goed ging.

De volgende ochtend wilde ze alweer een grote ronde lopen. We werden door de kliniek gebeld hoe het met Indy ging, zo konden we nog wat vragen stellen, dat vonden we erg attent.
We mochten de tweede dag wat extra pijnstilling geven omdat zij wat onrustig was.
Het is nu 4 dagen geleden. Indy kan met wat er “nog over is” prima eten, heeft weer een mooi gebit en rent weer vrolijk voor ons uit.

Zo kan ze straks weer lekker mee naar Spanje om te zonnen!

Indy

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.