Diazepam

Werkzame stof: Diazepam 10mg

Doeldieren: Hond en kat.

Indicatie: Sedatie en spier relaxatie bij angst, opwinding, onhandelbaarheid en kramptoestanden.

Toediening: Oraal

Dosering: 
Hond:
0.5-1.5 mg diazepam per kg lichaamsgewicht.
Kat:
1-2 mg diazepam per kg lichaamsgewicht.

Bijwerkingen: Toegenomen eetlust, sedatie, ataxie.

Contra-indicatie: Geen

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.