Bupredine

Werkzame stof: Buprenorfine 0.3 mg/ml

Indicatie: Pijnstilling vooral na operatie, versterkt de sedatie bij de hond.

Dosering:
Hond en kat:
2-4 dd 0.03 - 0.06 ml/kg. Hond eventueel 0,03 ml/kg herhalen na 3-4 uur, of 0,06 ml/kg na 5-6 uur. Kat 1x herhalen na 2 uur.

Konijn:
2-4 dd 0.03 - 0.16 ml/kg

Cavia:
2-4 dd 0.16 ml/kg

Doeldier: Hond, kat, konijn, cavia.

Toedieningswijze: Injectie, onder de huid gegeven.
Bij katten kan het ook via slijmvlies mond toegediend worden. Het spuitje moet dan aan de binnenzijde van de wang leeggespoten worden.

Bijwerkingen: Speekselvloed, ondertemperatuur. Trage hartslag, euforie bij katten (=overmatig spinnen en kopjes geven, heen en weer lopen).

Contra-indicatie: Dieren met ademhalingsproblemen. Niet voor de operatie geven bij dieren met een keizersnede.

Overdosering: Langzame hartslag, ademhalingsproblemen.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.