Onderhoud elektrischetijds netwerk, mogelijk minder goed bereikbaar

Op donderdag 3 augustus van 9.00 tot 12.00 uur voert Liander onderhoud aan het elektrsche tijds netwerk. We zullen geen stroom hebben en het is onbekend hoe lang het precies gaat duren. Ondanks dat we voorzorgsmaatregelen hebben genomen kan het zijn dat we minder goed bereikbaar zijn. Alvast onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Dierenkliniek Kenaupark.

 

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.