Nieuwsbrief maart 2024

 

Beste lezer,

Bijgaand de nieuwsbrief van Dierenkliniek Kenaupark.

Wij wensen u veel leesplezier, heeft u vragen of opmerkingen dan horen we het graag.

In deze nieuwsbrief:

  • Column Jitta van Leuverden; liefde voor dieren
  • Loopsheid niet voorbij als bloeden vermindert
  • Urine-incontinentie bij de hond
  • Toxoplasmose
  • Voeding bij het konijn
  • Wist u dat...

Lees hier de nieuwsbrief van maart.

Veel leesplezier!!

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.