Nieuwsbrief mei 2023

 

Beste lezer,

Bijgaand de nieuwsbrief van Dierenkliniek Kenaupark.

Wij wensen u veel lees plezier, heeft u vragen of opmerkingen dan horen we het graag.

In deze nieuwsbrief:

  • Column Jan Willem Baljet; zoek
  • Brachycephaal obstructief syndroom BOS
  • Opspringen bij bezoek
  • Kat naar buiten
  • Konijn zindelijk maken
  • Wist u dat...

Lees hier de nieuwsbrief van mei.

Veel leesplezier!!

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.