Nieuw telefoon systeem

Wij zijn overgestapt op een nieuw telefoonsysteem, we hopen u daarmee nog beter van dienst te kunnen zijn. Voor het telefonisch spreekuur van de dierenartsen en voor de praktijkmanager kunt u het reguliere telefoonnummer 023-5310880 bellen. Het 06 nummer van het telefonisch spreekuur is niet meer in gebruik.

hond-met-telefoon

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.