Teamwerk

Regelmatig komen we met alle medewerkers van de kliniek samen om te bespreken hoe we alles nog beter kunnen doen.

Mensen kunnen met elkaar samenwerken maar hoeven dan nog geen “team” te zijn. In een team vul je elkaar op allerlei punten aan en streeft naar één gemeenschappelijk doel.

Dagelijks kom ik dingen tegen die bevestigen dat wij zo’n team zijn. Het kunnen hele kleine dingen zijn zoals het signaleren van fouten en het samen oplossen daarvan, tot het gezamenlijk doen van een keizersnede.

Dit laatste komt regelmatig voor en is één van de leukste dingen die er zijn om mee te maken. Als er eenmaal een beslissing is genomen om een keizersnede te doen komt de teamspirit in ons naar boven. Moeder staat op de eerste plaats, maar binnen 15 minuten heb je zo maar de zorg voor 8 patiënten meer. Ze moeten allemaal de beste zorg hebben om het te overleven. Iedereen weet dit, doet zijn uiterste best, staat elkaar bij, controleert elkaar en de voldoening is dan ook zeer groot als alles goed verloopt. Er volgt altijd een nabespreking, als er iets fout gaat, maar zeker ook als het goed gaat.

Samen kunnen we meer. Ik moet er niet aan denken om alleen in een praktijk te moeten werken.

Wij zijn een team!

Jan Willem Baljet

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.