Jacky

Regelmatig brengen mensen gevonden dieren naar onze kliniek. Als het dier gechipt is en die chip ook nog eens correct geregistreerd, is het een fluitje van een cent. Eigenaar blij en dier vaak nog veel blijer. Je zal het maar meemaken dat je je huis kwijtraakt en niet meer weet hoe je terug moet komen. Natuurlijk vangen we alle dieren liefdevol op en geven we ze alle aandacht en zorg die ze nodig hebben.
Mocht er zich geen eigenaar melden, dan gaan honden, katten, konijnen en knaagdieren naar Dierentehuis Kennemerland. Vaak is iedereen binnen de kliniek al verknocht en willen we zelf een nieuwe eigenaar zoeken binnen ons klantenbestand. Helaas is dit zelden mogelijk. Er kan zich immers nog geruime tijd later een eigenaar melden. Wel blijven we altijd contact houden, we hebben inmiddels al een “band”!
Wilde dieren is een andere zaak. Vissen, salamanders, kikkers en padden mogen altijd in mijn tuin hun dagen slijten. Vogels gaan naar de zorgzame opvang van de Stichting Vogelrampenfonds Haarlem.
Jacky was anders. Buurman Jim had Jacky gevonden in het park en haar naar de praktijk gebracht. Ze was er niet best aan toe. Jacky is een Vlaamse gaai en was erg jong en kwetsbaar. Wij wisten dat het Vogelrampenfonds het erg druk had en besloten Jacky de eerste opvang te geven.
Na een zorgvuldig onderzoek op internet over het wel en wee van de Vlaamse gaai, ging iedereen aan de slag. Onze paraveterinair assistente eiste het moederschap op. Jacky woont inmiddels bij haar en komt iedere dag mee naar het werk. Hoe leuk en leerzaam is het voor ons, maar zeker voor haar kinderen, om Jacky mee te mogen verzorgen!

Het doet denken aan mijn jeugd. Ik heb veel dieren zien langskomen. Zo herinner ik mij onder andere een geit, een zwaan, vleermuizen en vele uilen. Ontroerend was het antwoord van haar kinderen op de vraag: wat gaan we met Jacky doen als ze groot is en voor zichzelf kan zorgen? “Dat mag ze zelf kiezen!” riepen ze in koor.  “Ze mag haar eigen familie opzoeken, maar ze mag ook bij ons blijven wonen!”
Liefdevolle zorg is zo belangrijk! Niet alleen binnen onze kliniek, voor jezelf, je familie en jouw dieren, maar ook om door te geven aan onze volgende generatie.

Met vriendelijke groet,

Jan Willem Baljet

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.