Wie mooi is, heeft succes

Wie mooi is heeft succes bij de vrouwtjes. Leeuwinnen vallen voor de schoonheid van leeuwen, hoe langer en donkerder de manen zijn, hoe aantrekkelijker hij wordt gevonden. Het duurt overigens meer dan vijf jaar tot de manen van een leeuw volledig ontwikkeld zijn.
 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.