Wat is het verschil tussen een dierenkliniek en een dierenziekenhuis?

De term "dierenziekenhuis" is vooral bekend van tv. In een dierenziekenhuis werken net als in een dierenkliniek eerstelijns dierenartsen en opgeleide paraveterinair dierenartsassistenten. "Dierenziekenhuis" wekt de indruk dat er specialisten aanwezig zijn, dit is echter niet het geval. Voor specialistisch hulp zult u worden doorverwezen naar een specialist.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.