Verschillende vaders

Kittens uit 1 nest kunnen verschillende vaders hebben. Dit komt omdat de poes tijdens de krolsheid door meerdere katers gedekt kan worden.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.