Vanaf welke leeftijd kan mijn kater of poes geholpen worden?

Kittens worden op ongeveer 6 maanden leeftijd volwassen, ze kunnen dan ook geslachtsrijp worden. Sommige kittens zijn echter al vanaf 4 maanden geslachtsrijp. Pas op een leeftijd van 14 maanden zijn alle botten uitgegroeid en op ongeveer 3 jarige leeftijd zijn ze volledig volgroeid. Katers kunnen katergedrag gaan vertonen als ze geslachtsrijp worden. Meestal beginnen ze hun territorium te markeren door middel van sproeien. We adviseren te wachten met castratie tot na 6 maanden, maar als hij voor die leeftijd al sproeit dan wijken we van dat advies af. Sproeit hij helemaal niet dan kan er ook nog gewacht worden.

Poezen worden krols als ze geslachtsrijp zijn. Krolsheid is de periode waarin uw poes gedekt kan en wil worden. Uw poes kan het hele jaar door krols worden, maar in het voor- en najaar komt het het meeste voor. Poezen steriliseren we vanaf 6 maanden leeftijd.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.