Rode kreeft

Een kreeft pas rood wordt nadat hij gekookt is. Het bloed van een zeekreeft is blauw en niet rood, dat komt doordat het bloed niet het ijzerhoudende hemoglobine, maar het koperhoudende hemocyanine bevat.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.