Wat wordt bedoeld met de flap bij ratten?

De periodieke vruchtbaarheid (eens in de vier-vijf dagen) van een vrouwtjesrat wordt de flap genoemd? Dit is afgeleid van de beweging, die zij maakt met haar oortjes. Tijdens deze periode zal het vrouwtje, als je haar aanraakt, haar kont naar achteren strekken en haar oren heel snel heen en weer bewegen (flapperen).

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.