Oudste kat ter wereld

Wist je dat de oudste kat ter wereld 38 jaar en 1 dag is geworden? De oudste kat in Nederland is 28 jaar geworden.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.