Op welke leeftijd moet mijn kitten worden gevaccineerd?

Kittens moeten gewoonlijk op 9 weken voor het eerst gevaccineerd worden. Met deze vaccinatie worden zij tegen katten- en niesziekte beschermd. Deze moet op 12 weken en op één jaar leeftijd herhaald worden. Daarna is bij het vaccin dat wij gebruiken een éénmaal per jaar tegen niesziekte en eenmaal per drie jaar tegen kattenziekte binnen Nederland voldoende. Indien u uw kat mee wilt nemen naar het buitenland moet hij/zij tegen rabiës gevaccineerd worden.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.