www.oopoeh.nl

Oppas nodig voor de hond? de stichting OOPOEH brengt ouderen en baasjes met huisdieren uit de buurt bij elkaar. Klik hier voor meer informatie.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.