Jitta van Leuverden nieuwe dierenarts

Dierenarts Jitta van Leuverden zal per 1 maart ons team komen versterken. U kunt haar voorlopig tegenkomen van maandag tot en met donderdag.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.