Nepei helpt

Kippen leggen hun eieren niet altijd op de plaats waar u dat wilt. Een kip legt zijn ei het liefste op een schuilplaats. Het kan helpen een om nepei in het leghokje te leggen. Een kip legt bij voorkeur in nest waar zich al een of meerdere eieren
bevinden.

kip nepei

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.