Wie heeft het meeste honger?

Nacht actieve uilen kunnen in het donker zien welk kuiken het meeste honger heeft. Ze zien dit door het uv licht wat door de snavel van het kuiken wordt uitgezonden, hoe meer licht hoe meer honger.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.