Mijn kat braakt, wat moet ik nu doen?

Katten braken vaak haarballen. Dit is vaak op te lossen met een haarbalpasta. Deze is vrij aan de balie verkrijgbaar. Er kunnen ook andere redenen zijn dat uw kat braakt. Het is verstandig om uw kat vaker kleine beetjes eten te geven, omdat zij last kunnen hebben van maagzuur. Wanneer uw kat blijft braken, niet wil eten of veel drinkt is het verstandig om langs te komen.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.