Mijn hond heeft soms diarree, wat moet ik nu doen?

Diarree zien we vaak bij honden wanneer ze iets 'vreemds' gegeten hebben. Dit kan iets van de straat zijn, zeewater of bijvoorbeeld een wisseling in de voeding. De gemiddelde hond heeft een spijsverteringssysteem dat vrijwel altijd in de hoogste staat van paraatheid is. Wanneer er dus iets anders dan de gebruikelijke voeding binnen komt, kan dat van slag raken. Meestal is een paar dagen lichtverteerbare voeding dan voldoende. Dit geldt echter niet wanneer een hond naast diarree ook echt ziek is of braakt. In dat geval is het verstandig om te bellen voor een afspraak.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.